Пон-петък 9-18 ч

Още за съвместната дейност между ЧСИ Иван Чолаков и адвокат Симеон Рачев Миков

адв. Камен Добрев  > Дела >  Още за съвместната дейност между ЧСИ Иван Чолаков и адвокат Симеон Рачев Миков
0 Comments
ivan cholakov simeon mikov

Отговор на Министерство на правосъдието по жалба, касаеща изпълнително дело 271/2016г.. Тук възникват няколко основателни въпроса относно задълженията на съдебните изпълнители, които (сигурно случайно) не са засегнати от отговора на Министерството, нито става ясно дали Иван Чолаков е извършил нарушения в тази насока:

1. Какви проверки са задължени да извършват съдебните изпълнители относно правото на собственост върху вещта, предмет на публична продан, и по водени от/срещу длъжника дела, които пряко касаят правото му на собственост върху вещта?
2. Каква информация следва да съдържа обявлението за публична продан и има ли задължение съдебният изпълнител да обяви и приложи на разположение на купувачите на публична продан всички документи, с които разполага, относно спорове за правото на собственост върху вещта, както и по дела водени от/срещу длъжника, които пряко касаят правото му на собственост върху вещта?
3. Следва ли съдебните изпълнители, изпълняващи възложена им публична функция и представляващи държавата в дейността по принудително изпълнение, да полагат достатъчно усилия (и какви) по проучване относно действителното правно и фактическо положение върху вещите, които се изнасят на публична продан? Задължени ли са те да споделят узнатото от тях със заинтересуваните лица – купувачи на публична продан и да им предоставят за запознаване необходимите документи, с които разполагат?

Хронология на случая

След оглед в жилището на покойния 61-годишен Радослав Чернев през 2005г., следовател Боян Велков Боянов (извършил огледа) взема със себе си личните документи и документите на жилището на Чернев и неговите родители без да отрази документално това обстоятелство или да го сподели с останалите длъжностни лица, присъствали на място. Следовател Боян Велков Боянов се свързва с Продан Кръстев, живеещ тогава на семейни начала с Биляна Кръстева, която дължала пари на следователя и която е ипотекирала жилището си в ж.к. Люлин в негова полза за обезпечение на вземането му по кредита. По-късно ще се разбере, че следовател Боян Велков Боянов дава щедро заеми и прилага методи спрямо длъжниците, ако не върнат дадените им суми.

Оказва се, че при огледа е намерен плик, в който е открито саморъчно завещание, с което покойникът завещава на Продан Кръстев своето жилище, както и притежаваните от него суми в две банки. По-късно по наказателното дело ще се разбере че завещателят Радослав Чернев и Продан Кръстев никога не са се познавали. Покойният Радослав Чернев няма деца, нито братя и сестри, родителите му са починали по-рано.

Двата депозита са изтеглени от Продан Кръстев, а завещанието – обявено.

Схемата обаче започва да се разплита. Радослав Чернев все пак се оказва, че има родственик – негов чичо, който подава сигнал до Главния прокурор. Образувано е досъдебно производство, срещу следователя Боян Велков Боянов и срещу Продан Кръстев са повдигнати обвинения, като последният прави пълни самопризнания, от които впоследствие се отрича пред съда. Общо три комплекси съдебно-графически експертизи на две съдебни инстанции (Софийския градски съд и Софийския апелативен съд) установяват, че саморъчното завещание в полза на Продан Кръстев не е написано, нито подписано от покойния Радослав Чернев. На две инстанции двамата подсъдими са осъдени условно на лишаване от свобода с изпитателен срок.

Междувременно, за да изпреварят събитията, двамата подсъдими се задлъжняват един спрямо друг. Продан Кръстев подписва запис на заповед в полза на следователя със задължение в размер на 40 000лв.. Понеже не плаща в срок, Боян Велков Боянов се снабдява със заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК, по която мнимият длъжник не възразява. Изпълнението е насочено срещу апартамента, предмет на завещанието, за което вече на първа инстанция съдът е решил, че е неистинско, тоест, че имотът не е собственост на длъжника Продан Кръстев. А оттам – всеки купувач на публична продан не би станал собственик на жилището, щом то не е било никога собственост на длъжника.

Изпълнителното дело (271/2016) е образувано при ЧСИ Иван Чолаков, а адвокат на взискателя е Симеон Рачев Миков. Последният претендира по изпълнителното дело хонорар в размер на 14 500лв., които Иван Чолаков му признава. Отделно от това, адвокатът е назначен и за пазач на имота, организират се огледите на заинтересуваните да закупят жилището на търга.

През време на проданта до ЧСИ Иван Чолаков е изпратено писмо от Софийския апелативен съд, с което същият е уведомен за наказателното дело, че същото се води срещу двамата подсъдими – длъжник и взискател, и че има за предмет неистинското завещание на жилището. ЧСИ Иван Чолаков е уведомен и от адвоката на чичото на покойния Радослав Чернев. Въпреки това, на 27.09.2016г. проданта е проведена. Чолаков разяснява устно, на място, на всички наддавачи в деня на отварянето на предложенията за наличието на наказателно дело срещу длъжника.

Част от наддавачите оттеглят своите предложения, като ЧСИ Иван Чолаков им позволява да изтеглят пликовете си. Други единадесет обаче не го правят. Търгът се печели от взискателя Боян Велков Боянов, който се отказва от предложението си. Обявената след него за купувач плаща цялата предложена от нея цена и таксите към ЧСИ. След скандал в кантората, ЧСИ Иван Чолаков й връща парите, но задържа задатъка в размер на 10% от началната цена. Впоследствие за купувачи са обявени всички следващи наддавачи, които, разбирайки правното положение на имота, се отказват от своите предложения, като ЧСИ Иван Чолаков задържа задатъците им.

Следват поредица от телевизионни предавания по БТв „Тази сутрин“ и един напорист журналист – Стоян Георгиев, който прави разкрития за общата дейност между ЧСИ Иван Чолаков и адвокат Симеон Рачев Миков. И изведнъж взискателят Боян Велков Боянов се решава и изтегля изпълнителния лист. Делото е прекратено, а събраните задатъци – върнати от Иван Чолаков на наддавачите! Състрадателно, не е ли?

Cholakov-proverka-page-001

Целият документ

Loading

Оставете коментар