Адвокат Камен Добрев е вписан и практикува като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2012 г. Предлага на своите клиенти правна помощ в областта на гражданското, търговското и административно право и процес.

Адв. Камен Добрев е роден през 1983 г в гр. Сливен, където завършва Икономически техникум. През 2006г. се дипломира по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академия на МВР, като в системата на сигурността работи до 2009г.

През 2010г. се дипломира с диплома магистър по право в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

адвокат Камен Добрев

До 2012 г. работи като юрисконсулт, след което – младши адвокат и адвокат от САК.

След завършването си, адв. Добрев участва в множество обучения и семинари, включително придобива следдипломна квалификация на Юридическия факултет на Софийския университет  “Св. Климент Охридски“ по право на Европейския съюз на тема “Практически възможности на адвоката и задължения на съдията (изводи от актуалната практика на Съда на Европейския съюз относно прилагането на съюзното право и преюдициалните запитвания)“.

Адв. Камен Добрев работи при спазване на доверие, лоялност и персонално внимание към всеки клиент и използва всички законоустановени средства, за да защити в максимална степен правата и интересите на своите доверители.