ВАС отсъди – всеки български гражданин има право на достъп до безплатно и съвременно лечение

0 Comments

Всеки български гражданин има неотменимо предоставено му право за достъп до модерни и безплатни методи на лечение, щадящи здравето, предотвратяващи болката и страданието, и това се гарантира, както от вътрешното законодателство – в чл. 52, ал.2 от КРБ, чл. 2, т.6, чл.82, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за здравето, така и от международното и […]

Loading