Кантората предлага следните услуги в областта на административното право:

Инвестиционно проучване, разработване и предоставяне на клиента на правен анализ на законодателството, практиката и приложимите процедури (лицензии, разрешителни и пр.) преди осъществяване на конкретен проект, свързан с инвестиции.

Проучването включва представяне на първоначална базова информация, препоръки и ориентировъчен анализ за административните и други действия и процедури, отнасящи се до планиратната инвестиция, включително проучване на данъчните аспекти и предвиждани бъдещи промени в законодателството.

Услугата се предлага и онлайн в подходящ формат.