Кантората предлага следните услуги в областта на изпълнителни и обезпечителни производства:

  • консултации, представителство и посредничество при събиране на просрочени вземания
  • проучване на длъжника, разговори и срещи
  • производство по осигуряване на Изпълнителен лист
  • преговори с длъжника и посредничество при слючване на извънсъдебни споразумения, включително споразумения за разсрочено погасяване и предоставяне на гаранции, погасителни планове
  • изготвяне и връчване на уведомления за прекратяване на договори
  • водене на производства по издаване на заповед за изпълнение срещу длъжник
  • налагане на обезпечения (запори, възбрани и др. подходящи мерки)
  • след съдебно събиране на вземания с изпълнителен лист, водене на изпълнителни производства пред съдебен изпълнител
  • защита по вече образувани изпълнителни дела