От Софийския адвокатски съвет прекратиха дисциплинарната преписка, образувана по сигнал на председателя на КЧСИ Георги Дичев

0 Comments

От Софийския адвокатски съвет прекратиха образуваната срещу мен преписка по сигнал на председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители за извършено нарушение на Етичния кодекс на адвоката по повод телевизионното ми участие в предаването „Резонанс“ по Евроком на 21.03.2018г.. Съветът е намерил не само, че не е налице нарушение на етичните правила на поведение на […]

Loading

Къде е Адвокатурата в борбата срещу задкулисието в съдебната система?

0 Comments

Крайно време е адвокатите да заемем подобаващото ни се място на флагман в борбата срещу задкулисието в съдебната система. Да подкрепим онези достойни членове на ВСС, които се изправиха срещу статуквото и безпринципните решения на мнозинството в Съвета. Да изразим ясната си, критична позиция срещу действията на главния прокурор Сотир Цацаров и неговото нежелание за отчетност […]

Loading

За свободния достъп на адвоката до изпълнителни дела

0 Comments

Функцията на адвоката предполага в хода на своята работа той да бъде добре информиран, запознат с конкретиката на случая, който поема. В този смисъл, нормативната уредба, регламентираща достъпа на лица, упражняващи адвокатска професия до дела е последователна и ясна. На адвоката са дадени правомощия да преглежда всякакви книжа и да има достъп до всякакви лични […]

Loading

Петиция до Европейския парламент за отмяна на чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс и за преустановяване на произвола на частните съдебни изпълнители

0 Comments

Българските граждани и фирми са лишени от правото на справедлив и равнопоставен съдебен процес от привилегията по чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс на банките, на фирми за бързи кредити и другите облагодетелствани лица да се снабдяват с изпълни листа само въз основа на техните твърдения по документи в задочно производство, в което съденият не […]

Loading

ЮРИСТИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ СЕЗИРАМЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ СРЕЩУ АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА

0 Comments

АРБИТРАЖНИТЕ СЪДИЛИЩА СЕ ПРЕВЪРНАХА В ОРЪЖИЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ СРЕЩУ ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ. РЕДИЦА КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ СЪЩО СЪЗДАДОХА ЧАСТНИ СЪДИЛИЩА, В КОИТО „СЪДЯТ” ГРАЖДАНИТЕ ЗА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ВНЕСЕН И ГЛАСУВАН НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЗАБРАНАТА АРБИТРАЖНИ СЪДИЛИЩА ДА РАЗГЛЕЖДАТ ДЕЛА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И ФИРМИ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ, ЕЛЕКРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ […]

Loading

СТАНОВИЩЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НОМИНАЦИИТЕ НА Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ И Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА ЗА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

0 Comments

ДО КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Т А Н О В И Щ Е относно: ИЗБОР НА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ От ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“, рег. по ф.д. 82/2014г. по описа на СГС, с Булстат 1898863, с […]

Loading