Пон-петък 9-18 ч

Заради мое телевизионно участие от КЧСИ искат образуване на дисциплинарно производство

адв. Камен Добрев  > Дела >  Заради мое телевизионно участие от КЧСИ искат образуване на дисциплинарно производство
4 Comments

След участието ми в „Резонанс“ по Евроком на 21.03.2018г., от Камарата на частните съдебни изпълнители са отправили сигнал до Софийска адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет за ангажиране на дисциплинарна отговорност спрямо мен. Твърди се, че съм говорил неистини, умишлено съм правил внушения, бил съм некомпетентен и не съм познавал правната уредба, по която ЧСИ работят. Изразява се възмущение, че съм си позволил да отправя призив за премахване на тяхната професия. С тези си действия се твърди, че съм извършил грубо нарушение на нормите на Етичния кодекс на адвоката (чл.1 и сл. от ЕКА).Явно от КЧСИ си въобразяват, че могат да запушат устата на всеки, който ги критикува, пита и търси истината. Помествам сигнала на председателя на КЧСИ Георги Дичев до Висшия адвокатски съвет и до Софийска адвокатска колегия, както и дадените от мен обяснения по проверката.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

ОБЯСНЕНИЕ

 

от адвокат КАМЕН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ,

с личен адв. №1100581210 на ВАдС,

с адрес на кантора: гр. София, бул. Димитър Петков №111-113, ет.2, офис 2, моб. 0889440642

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНОВ,

 

В законоустановения срок и на основание чл. 137, ал. 1 от Закона за адвокатурата давам своите обяснения по повод на сигнал с изх. № 1262/27.03.2018г., депозиран от Камарата на частните съдебни изпълнители, с искане за образуване срещу мен на дисциплинарно производство.

В сигнала се излагат твърдения, че съм уронил престижа на гилдията на частните съдебни изпълнители, негодувание, че съм отправял призив за премахване на професията им. Дава се оценка на знанията и моите компетенции, като изложеното от мен се определя като неистини и внушения.

С настоящото обяснение не целя да аргументирам пред Вас по същество дали изложените от мен факти са истина или не. Изнесената от мен информация е достоверна и  лесно може да бъде проверена. Нямам съмнения в компетенциите на проверяващите при  определяне дали таксата за издаване на постановление за възлагане се определя на пропорционален принцип и къде е поместена в ТТРЗЧСИ. Не се и съмнявам, че сте запознати и с друг изложен от мен в предаването факт, а именно, че в Европа фигурата на частни съдебни изпълнители не съществува в редица държави, познаващи  единствено публичната система на съдебно изпълнение (общо 15 държави, така и у нас до 2005г.) Ако господин Георги Дичев бе изгледал предаването внимателно, а не се бе поддал на емоцията и инстинкта си за самосъхранение, щеше сам да се увери, че и аз в ефир попитах какви са печалбите на частните съдебни изпълнители, като се позовах че средният приход на един ЧСИ за 2014г. е 400 000 лв. Същевременно Ви уверявам, че правя разлика между приход и печалба.

Всички числа, които съм споменал в предаването „Резонанс“ от 21.03.2018г. по Евроком, са взети от годишни доклади на КЧСИ, от Анализа за функционирането на системата на частното съдебно изпълнение, издаден от „Центъра за правни инициативи“ в партньорство с КЧСИ (legalworld.bg/getatt.php?filename=oo_51640.pdf), от публичния регистър на продажби (http://sales.bcpea.org/) – секция активни продажби.

Напълно наясно съм със сериозността на въпроса и че говоренето по тема, която пряко засяга доверието в съдебното изпълнение и в съдебната система, следва да бъде отговорно и с конкретика. Именно такъв – конкретен, считам, че бях в телевизионното си участие.

Притеснителното в случая е обаче, че от КЧСИ, и то не за първи път, се опитват да наложат цензура на словото, когато се говори по техен адрес от страна на адвокати. В нарушение на основни принципи на правовата държава и свободата на изразяване от КЧСИ се стремят, чрез подобни сигнали за ангажиране на дисциплинарна отговорност, да бъдат коректив на собствените ни възгледи и на чувството ни за справедливост.

Гражданската ми и професионална позиция по отношение на частните съдебни изпълнители изразява обществените нагласи. Тя е формирана вследствие на собствени мои констатации, до които съм достигнал в дейността си като адвокат. Депозираният пред Вас сигнал от КЧСИ е опит да бъде оказан натиск и да бъде отнета моята независимост в работата ми в защита правата на човека. Като адвокат имам професионален дълг да изразявам своята обществена позиция и да работя за изграждане и утвърждаване на гражданско общество и на демократична, правова държава.

Напълно бланкетно е твърдението за нарушение на чл.1 и сл. от Етичния кодекс на адвоката. Напротив, именно в унисон с разпоредбата на чл.1 от ЕКА в предаването изпълнявах онази особена роля в служенето на законните интереси и права на физическите и юридически лица, която ни е предоставена.

Изрично помолих водещия в ефир да отправи покана до г-н Георги Дичев или друг представител на КЧСИ за телевизионен дебат, тъй като считам, че последните  заслужават право на отговор. Надявам се от Камарата да откликнат на поканата, за да не продължаваме в този епистоларен стил нашата комуникация.

 

Ще завърша с една прекрасна мисъл на покойния съдия Румен Янков, която засяга именно свободата на изразяване и възможността за нейното упражняване: „Ако всеки от нас се страхува да казва каквото мисли, той никога няма да знае какво мнение ще бъде забранено да изрази в един следващ момент. Ако не можем да кажем това, което искаме, ще се лишим от правото на изразяване и себеутвърждаване. Ако сме в заблуда и мълчим, ще лишим околните от възможността да ни кажат в какво грешим, ще живеем  безнадеждно с нашите заблуди, както всички останали. Никой не е дал точно определение що е истина, но няма съмнение, че ние ще достигнем по-близо до нея, ако съществува свобода на словото.“

 

 

Оставям на Вас да прецените и дано прецените правилно!

 

16.04.2018г.                                                                С уважение: ………………………….

гр. София                                                                                         (адвокат Камен Добрев

Loading

4 thoughts on “Заради мое телевизионно участие от КЧСИ искат образуване на дисциплинарно производство”

  1. Да. Трябва да се върне монопола на държавата. Щом няма кой да контролира дейността им и те успяват да вкарат в гроба много длъжници с машинациите си, трябва държавата да се намеси.

  2. Мойте уважение към вас,че успяхте да им излезат Кирливите ризи!Новите мутри са ЧСИ!

Оставете коментар