Author: Камен Добрев

Защо адвокати протестирахме в Деня на Конституцията?

Адвокати на протест в Деня на Конституцията – нарушени ли са адвокатските права и правото на защита на българските граждани? Разговор в предаването „В обектива“ […]

В помощ на ответниците по дела срещу Топлофикация

*актуално към 20.02.2019 ДО СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД гр.д. № 70830/2016г., 82 състав   ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО                                                                                                   от Камен Добринов Добрев, Софийска адвокатска […]

След дисциплинарното наказание на ЧСИ Иван Чолаков – повече въпроси, отколкото отговори

В свое Решение № 45/07.08.2018 г. по гр. д. 5015/2017 г., ВКС, III ГО отмени решение от 07.08.2017 г., постановено от Дисциплинарната комисия на Камарата […]

За странностите в съдебните мотиви по ИСК ЗА ИЗДРЪЖКА на дете

По-долу помествам свое открито писмо до II-ри брачен състав на Софийски градски съд – съдия Галя Митова (докладчик), съдия Валентина Ангелова и съдия Милен Евтимов, […]

ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА ЗА ОБИДА СРЕЩУ АДВОКАТ В ИНТЕРНЕТ

В последните години, вероятно заради погрешните ни разбирания за границите на свободата на словото, можем спокойно да кажем, че интернет пространството не е под юрисдикцията […]

От Софийския адвокатски съвет прекратиха дисциплинарната преписка, образувана по сигнал на председателя на КЧСИ Георги Дичев

От Софийския адвокатски съвет прекратиха образуваната срещу мен преписка по сигнал на председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители за извършено нарушение на Етичния кодекс […]

Заради мое телевизионно участие от КЧСИ искат образуване на дисциплинарно производство

След участието ми в „Резонанс“ по Евроком на 21.03.2018г., от Камарата на частните съдебни изпълнители са отправили сигнал до Софийска адвокатска колегия и Висшия адвокатски […]

Необходимо ли е държавата да върне монопола си върху съдебното изпълнение?

Какви приходи от такси от публични продажби кумулират частните съдебни изпълнители? Тези и други въпроси коментирахме в предаването „Резонанс“ при Васко Мавриков по ЕВРОКОМ.

Още за съвместната дейност между ЧСИ Иван Чолаков и адвокат Симеон Рачев Миков

Отговор на Министерство на правосъдието по жалба, касаеща изпълнително дело 271/2016г.. Тук възникват няколко основателни въпроса относно задълженията на съдебните изпълнители, които (сигурно случайно) не […]